Projektimi dhe prodhimi i kallëpit të guaskës së kondicionerit të automobilave

Predha/streha e kondicionerit të automobilave është përbërësi kryesor i kondicionerit të makinës dhe materiali i produktit është PP-TD20. Dizajni i produktit duhet të marrë parasysh kërkesa të shumta funksionale si…

Vazhdo LeximiProjektimi dhe prodhimi i kallëpit të guaskës së kondicionerit të automobilave